Thông tin chuyển khoản

Số tài khoản: 0491000050491
Người nhận: NGUYỄN HOÀNG QUYẾT
Ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Thăng Long

Trân trọng!