Công nghệ thông tin và ứng dụng trong doanh nghiệp

Công nghệ thông tin và ứng dụng trong doanh nghiệp

Trong thời đại hiện nay thì công nghệ thông tin là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với doanh nghiệp. Nó đóng một vai trò quan trọng và không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

Sự phát triển và ứng dụng của Internet đã kéo theo những thay đổi của mô hình và cách thức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các công việc dần có xu hướng dịch chuyển từ giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử đã ảnh hưởng đến vị trí, vai trò và cả nhu cầu của các bên hữu quan (khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư…) của doanh nghiệp.

Công nghệ thông tin và ứng dụng trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ thông tin nhằm phục vụ các mục tiêu như hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp, hỗ trợ cho việc ra các quyết định quản lý, hỗ trợ việc xây dựng các chiến lược nhằm đạt lợi thế cạnh tranh,… Dù có nhiều mô hình đầu tư công nghệ thông tin trong doanh nghiệp nhưng mỗi mô hình lại có cách tiếp cận khác nhau.  Và có vì mục đích gì đi chăng nữa thì điều cuối cùng khi ứng dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp đó chính là giúp doanh nghiệp xác định được lộ trình đầu tư, các mối quan hệ giữa thành phần cấu thành nên bức tranh doanh nghiệp tổng thể.

Công nghệ thông tin và ứng dụng trong doanh nghiệp

Tuy nhiên, không phải cứ áp dụng công nghệ thông tin thì sẽ có một công thức chung. Nó còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau sao cho phù hợp với từng doanh nghiệp, phù hợp với năng lực khai thác công nghệ của doanh nghiệp đó. Khi ứng dụng công nghệ thông tin vào trong doanh nghiệp cũng phải xem doanh nghiệp đó đang ở trong giai đoạn như thế nào, có hợp lý hay không. Điều này yêu cầu người lãnh đạo phải nắm bắt được xu thế, có định hướng đúng và cái nhìn tổng quát của cả bộ máy doanh nghiệp.

Thậm chí, công nghệ thông tin còn được đầu tư theo từng giai đoạn phát triển và không đi theo bất cứ một quy trình nào cả. Nhưng dù ở bất kỳ giai đoạn nào, đầu tư nhiều hay ít, tập trung hay duy trì thì yếu tố công nghệ thông tin cũng không thể thiếu trong sự phát triển của doanh nghiệp.

Công nghệ thông tin và ứng dụng trong doanh nghiệp

Dù lựa chọn mô hình kinh doanh nào, áp dụng công nghệ thông tin vào các mục tiêu kinh doanh và phát triển doanh nghiệp theo hướng nào thì mọi chủ doanh nghiệp cũng cần có những kiến thức cơ bản. Đặc biệt, 5 lĩnh vực mà người lãnh đạo cần biết đó là các quan điểm nền tảng; kiến thức về công nghệ thông tin; các ứng dụng doanh nghiệp; về việc phát triển, triển khai các tiến trình và cuối cùng là các thách thức về quản lý. Có như vậy, các đầu tư công nghệ thông tin mới đem lại hiệu quả cao nhất và thực hiện hóa được kế hoạch, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mình.